انواع صورتهای مالی نمونه


در پی تغییرات گسترده انجام‌شده در استانداردهای حسابداری ایران طی سالهای گذشته (از 1398) که با هدف همگرایی این استانداردها با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) انجام شده است؛ طی این مدت، از سوی سازمان حسابرسی (به عنوان نهاد استانداردگذار) و سازمان بورس و اوراق بهادار (به عنوان نهاد ناظر بر بازار اوراق بهادار ایران) اقدام به تهیه و انتشار صورتهای مالی نمونه برای واحدهای تجاری فعال در صنایع مختلف شده‌است؛ که به‌منظور کمک به حسابداران گرامی شاغل در واحدهای تجاری مختلف، به شرح زیر در این صفحه گردآوری شده‌است:

  صورتهای مالی نمونه پیشنهادی برای واحدهای تجاری دارای فعالیت تخصصی:  


صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی برای شرکتهای صرافی بر مبنای آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران منتشر شد | 4 اردیبهشت 1403

صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی برای شرکتهای صرافی بر مبنای آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران منتشر شد | 4 اردیبهشت 1403

از سوی مدیرعامل سازمان حسابرسی، صورتهای مالی شرکت صرافی نمونه (سهامی خاص) که بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری توسط بانک مرکزی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران و برخی اعضای جامعه صرافان تدوین و توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی تصویب شده است؛ برای استفاده به مدیران این سازمان ابلاغ شد.

صورت‌های مالی نمونه شرکتهای بیمه (مصوب شورای عالی بیمه) بر مبنای قوانین و مقررات صنعت بیمه و آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری | 27 آذر 1398

صورت‌های مالی نمونه شرکتهای بیمه (مصوب شورای عالی بیمه) بر مبنای قوانین و مقررات صنعت بیمه و آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری | 27 آذر 1398

از سوی شورای عالی بیمه «صورت‌های مالی نمونه شرکتهای بیمه» (مصوب جلسه مورخ 27 آذر 1398) بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه و آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری منتشر و برای رعایت به همه شرکتهای بیمه فعال در ایران ابلاغ شد.

صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی (برای شرکتهای منفرد) بر مبنای آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران منتشر شد | 12 تیر 1402

صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی (برای شرکتهای منفرد) بر مبنای آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران منتشر شد | 12 تیر 1402

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در راستای بهبود افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای تولیدی، سازمان حسابرسی به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان، صورتهای مالی نمونه برای شرکتهای تولیدی را بازنگری و سعی کرده است که حاوی اطلاعات مورد نیاز کلیه ذینفعان باشد.

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه (ابلاغیه 3 دی 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه (ابلاغیه 3 دی 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار که طی ابلاغیه مورخ 3 دی 1398 به موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است.

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه 14 آبان 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه 14 آبان 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار که طی ابلاغیه مورخ 14 آبان 1398 به موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است.

صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه (ابلاغیه 16 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه (ابلاغیه 16 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و ساير ذينفعان، صورت‌های مالی نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بازنگری نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان جهت انجام ارزیابی‌های مختلف باشد.

صورتهای مالی نمونه طرح موضوع اوراق مشارکت (ابلاغیه 12 اردیبهشت 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار)

صورتهای مالی نمونه طرح موضوع اوراق مشارکت (ابلاغیه 12 اردیبهشت 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار)

طبق ماده 38 آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، تهیه "صورت‌های مالی طرح" ضروری است. همچنین با توجه به ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، ناشر موظف است اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل هر شش‌ماه یا در مقاطع تعیین شده، از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند. متعاقبا صورت‌های مالی طرح در سامانه کدال به انتشار عموم خواهد رسید. در این راستا «صورت‌های مالی نمونه طرح موضوع اوراق مشارکت» از تاریخ این ابلاغیه لازم‌الاجراست.

صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری پروژه (ابلاغیه 22 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری پروژه (ابلاغیه 22 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و ساير ذينفعان، صورت‌های مالی نمونه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بازنگری نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان باشد.

صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (ابلاغیه 16 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (ابلاغیه 16 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی صندوق‌های زمین و ساختمان، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و ساير ذينفعان، صورت‌های مالی نمونه برای صندوق‌های زمین و ساختمان را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بازنگری نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان باشد.

صورتهای مالی نمونه شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری (ابلاغیه 16 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

صورتهای مالی نمونه شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری (ابلاغیه 16 مهر 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی ذينفعان، صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بازنگری نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان جهت انجام ارزیابی‌های مختلف باشد.

ویدئوهای آموزشی آکادمی

دکتر محسن قاسمی دبیرکل پیشین انجمن حسابداران خبره ایران (از 1392 تا 1400)، سردبیر پیشین مجله حسابدار (از 1397 تا 1400)، مدیر اسبق امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران (1385 تا 1389)، مدیر سرمایه‌گذاری اسبق کارگزاری بانک ملی ایران (1390 تا 1391)، و مدیر حسابرسی داخلی اسبق تامین سرمایه امین (از 1391 تا 1392) است. وی دانش‌آموخته حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی است، و بیش از بیست سال تجربه در زمینه‌های متنوع بورس، حسابداری، گزارشگری مالی و موضوعات مرتبط آنها دارد. از وی دهها مقاله، یادداشت، کتاب، و مصاحبه بر جا مانده است که فهرست کامل آنها به صورت متمرکز و یکجا در پیوستهای کتاب «انجمن حسابداران خبره ایران در آخرین دهه قرن؛ گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن (از 1392 تا 1400)» ارائه شده است. این کتاب به همت علی مجد در قالب گفتگویی تفصیلی در فروردین 1400 تنظیم و نسخه الکترونیکی آن با اجازه ناشر به صورت عمومی منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است (از اینجا دانلود کنید).
صفحه اینستاگرام