ترجمه انگلیسی صورتهای مالی نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار که طی ابلاغیه مورخ 14 آبان 1398 به موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است: