ویدئوی آموزشی


توضیحات ویدئویی محسن قاسمی درباره مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری

برای مشاهده ویدئوهای آموزشی هر یک از موضوعات زیر نیز بر روی سطر مربوط کلیک کنید:

برای دیدن نمونه رایگان این ویدئوهای آموزشی میتوانید آموزش کامل استاندارد حسابداری 34 «رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات» (منطبق با IAS8) را (به مدت دو ساعت) در این لینک ببینید: oias.ir/s34

برای جستجوی تعاریف اصطلاحات تخصصی بکاررفته در استانداردهای حسابداری ایران و معادل انگلیسی آنها که در استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASها) و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSها) بکار رفته‌اند، بر روی نوار زیر کلیک کنید: