ویدئوهای آموزشی

برای دریافت فایل PDF کاتالوگ ویدئوهای آموزشی بر روی نوار بالا کلیک کنید. برای مشاهده ویدئوهای آموزشی هر یک از موضوعات زیر نیز بر روی سطر مربوط کلیک کنید:

| شامل استانداردهای حسابداری 1، 2، 4، 5، 8، 11، 12، 13، 15، 17، 21، 22، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 42 و 43 |

برای جستجوی تعاریف اصطلاحات تخصصی بکاررفته در استانداردهای حسابداری ایران و معادل انگلیسی آنها که در استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASها) و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSها) بکار رفته‌اند، بر روی نوار زیر کلیک کنید: