درخواست برگزاری دوره آموزشی استانداردهای حسابداری (حضوری)


شرکتها، سازمانها، و موسساتی که تمایل به برگزاری دوره آموزشی حضوری «استانداردهای حسابداری» (با تدریس محسن قاسمی) در محل سازمان خود دارند، میتوانند از طریق لینک زیر درخواست خود را اعلام کنند. پس از بررسی اولیه هر درخواست، با نماینده سازمان متقاضی برای ارائه اطلاعات بیشتر و توافق نهایی تماس خواهیم گرفت.

سایر توضیحات ضروری:

  1. طبق طراحی اولیه ما، دوره در هشت جلسه سه ساعته (مجموعا 24 ساعت) یک روز در هفته برگزار میشود (هر روز و ساعتی در هفته که برای سازمان مناسب باشد).
  2. به همگی شرکت‌کنندگان در این دوره، مجمـوعه کامل ویـدئوهای آموزشی «اسـتانداردهای حسابداری (اینجا)» (82 ساعت) به عنوان منبع تکمیلی (بدون دریافت مبلغ اضافه) اعطا خواهد شد.
  3. فراهم کردن محل برگزاری دوره، تجهیزات آموزشی و اثاثه موردنیاز (از جمله، میز، صندلی، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته سفید، ماژیک، ...) با سازمان متقاضی است.
  4. محل برگزاری دوره الزاما باید در محدوده تهران بزرگ باشد.
  5. حداکثر تعداد شرکت‌کنندگان در هر دوره دوازده نفر است. ولی الزامی به وجود رابطه شغلی شرکت‌کنندگان با سازمان متقاضی دوره نیست. به عبارت دیگر، در صورت وجود ظرفیت خالی (تا سقف 12 نفر) سازمان متقاضی میتواند از سایر اشخاص متقاضی نیز برای شرکت در دوره ثبت‌نام کند. عواید حاصل از این ثبت‌نامها تماما متعلق به سازمان متقاضی است؛ و از ظرفیتهای اطلاع‌رسانی آکادمی آموزشی نیز میتوان برای اطلاع‌رسانی این دوره‌ها استفاده کرد.

برای مطرح‌کردن پرسشهای خود در این ارتباط و دریافت اطلاعات تکمیلی نیز میتوانید از طریق لینک زیر درخواست خود را اعلام کنند:


  • {{value}}
نام کامل سازمان/شرکت/موسسه متقاضی دوره را بنویسید. نام کامل سازمان/شرکت/موسسه متقاضی دوره را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و جایگاه سازمانی شخص هماهنگ‌کننده را بنویسید. نام و جایگاه سازمانی شخص هماهنگ‌کننده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تلفن همراه فرد هماهنگ‌کننده را بنویسید. تلفن همراه فرد هماهنگ‌کننده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تلفن ثابت فرد هماهنگ‌کننده (اختیاری) را بنویسید. تلفن ثابت فرد هماهنگ‌کننده (اختیاری) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی (فقط محدوده تهران بزرگ) را بنویسید. آدرس پستی (فقط محدوده تهران بزرگ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد شرکت‌کنندگان در دوره (میتواند تقریبی باشد) را بنویسید. تعداد شرکت‌کنندگان در دوره (میتواند تقریبی باشد) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات (اختیاری) را بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...