طبق ماده 38 آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، تهیه صورت‌های مالی طرح موضوع اوراق مشارکت ضروری است. همچنین با توجه به ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، ناشر موظف است اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل هر شش‌ماه یا در مقاطع تعیین شده، از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند. متعاقبا صورت‌های مالی طرح در سامانه کدال به انتشار عموم خواهد رسید. در این راستا «صورت‌های مالی نمونه طرح موضوع اوراق مشارکت» از تاریخ این ابلاغیه لازم‌الاجراست: