ترجمه انگلیسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار که طی ابلاغیه مورخ 3 دی 1398 به موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است: