از سوی مدیرعامل سازمان حسابرسی، «صورتهای مالی شرکت صرافی نمونه (سهامی خاص)» که بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری توسط بانک مرکزی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران و برخی اعضای جامعه صرافان تدوین و توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی تصویب شده است؛ برای استفاده به مدیران این سازمان ابلاغ شد.