از سوی شورای عالی بیمه «صورت‌های مالی نمونه شرکتهای بیمه» (مصوب جلسه مورخ 27 آذر 1398) بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه و آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری منتشر و برای رعایت به همه شرکتهای بیمه فعال در ایران ابلاغ شد. (لینک دانلود)