اصطلاحات استانداردهای حسابداری


Definitions

استانداردهای حسابداری ایران | IFRS | IAS

برای یافتن اصطلاح موردنظر (فارسی یا انگلیسی) آن را در نوار جستجوی بالای صفحه تایپ کنید.

فهرست کامل «تعاریف» (definitions) گنجانده‌شده در استانداردهای حسابداری ایران به همراه

معادلها و تعاریف انگلیسی آنها در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSها و IASها)