ویرایش فعلی استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود، با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، در تاریخ 30 تیر 1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی مصوب، و جایگزین ویرایش قبلی این استاندارد و همچنین استاندارد حسابداری 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه شد؛ و الزامات آن در‌ مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از یکم فروردین 1386 و پس از آن آغاز می‌شود، لازم‌الاجراست.

در حال تکمیل است...