بله؛ حتما. اتفاقا مورد بسیار مهمی است. بعد از تصویب اساسنامه جدید انجمن در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23 تیر 1393، اجرای تعداد زیادی از مواد اساسنامه منوط به تعیین ضوابطی توسط شورای عالی بود. به همین دلیل، من گزارشی را تنظیم کردم، و همه این مواد اساسنامه را احصاء کردم، و آن گزارش را به شورای عالی انجمن ارائه کردم. این گزارش مبنایی برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز در انجمن شد. اولین مورد، آیین‌نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروهها بود که در اجرای بند ت ماده 34 اساسنامه پیش‌نویس آن توسط جنابان آقایان دکتر عبدالرضا تالانه، دکتر سعید جمشیدی‎فرد و اسفندیار گرشاسبی تهیه شد، و پس از بحث و بررسی نهایتا در جلسه روز دوشنبه، 23 فروردین 1395، به تصویب شورای عالی رسید[1]. در اساسنامه قبلی انجمن، عناوین کارگروههای تخصصی انجمن در متن اساسنامه تصریح شده بود. به همین دلیل، انعطاف‌پذیری انجمن در تشکیل کارگروهها متناسب با نیازهای متفاوت ادوار مختلف محدود شده بود. ولی یکی از نکات مثبت اساسنامه جدید انجمن اینست که تعیین ضوابط چگونگی تشکیل و وظایف کارگروهها را در اختیار شورای عالی گذاشته است. یعنی شورای عالی بر مبنای نیاز هر دوره زمانی می‌تواند کارگروههای قبلی را منحل یا کارگروههای جدیدی را راه‌اندازی کند.


آیین‎‌نامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره یکی دیگر از آیین‌نامه‌های مهم مصوب شورای عالیاست که پیش‌نویس آن توسط من تهیه شد. این آیین‌نامه در اجرای ماده 8 اساسنامه، در جلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی رسید[2]. در این آیین‌نامه ضوابط انجمن برای اعطای سه گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای حسابدار مستقل خبره، حسابدار مدیریت خبره، و حسابدار مالی خبره تعیین شد. همانطور که در پاسخ پرسشهای قبلی هم عرض کردم، در کشورهای مختلف، دو روش اصلی برای گواهی‌کردن صلاحیت حرفه‌ای افراد از سوی انجمنهای حرفه‌ای وجود دارد. در روش اول، که در انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع مورد عمل است، متقاضیان دریافت این گواهینامه‌ها یک دوره آموزشی و کارآموزی را طی می‌کنند، و در صورت موفقیت در این دوره، به عضویت آن نهاد درمی‌آیند و گواهینامه مربوط را دریافت می‌کنند (مانند عضویت در ACCA). ولی در روش دوم، متقاضیان باید حائز یک حداقل شرایط تحصیلی (عمدتا لیسانس) و تجربی (سابقه کار مرتبط) باشند، تا مجاز به شرکت در آزمون مربوط شوند؛ و در صورت قبولی در آزمون به عضویت آن نهاد درمی‌آیند و گواهینامه مربوط را دریافت می‌کنند (مثل عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران). من در این آیین‌نامه هر دو روش را پیشنهاد کردم، و هر دو روش همزمان تصویب شدند. یعنی طبق این آیین‌نامه، ما علاوه بر برگزاری آزمون‌های گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای که از سال 1396 برگزار می‌کنیم، می‌توانیم دوره‌هایی را هم برای اعطای این گواهینامه‌ها طراحی و عملیاتی کنیم. 


آیین‌نامه مهم دیگری که پیش‌نویس آن را هم من تهیه کردم، آیین‎نامه نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان است که پس از بحث و بررسی در شورای عالی نهایتا در اجرای مواد 24 و 35 اساسنامه به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن (23 دی 1397) رسید[3]. این آیین‌نامه یکی از جامع‌ترین و دقیق‌ترین آیین‌نامه‌های انتخابات در بین تشکلهای ایرانی است. به نظرم الگوی مناسبی نیز برای سایر تشکلها می‌تواند باشد. 


آیین‌نامه بعدی آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره است، که پیش‌نویس آن را هم من تنظیم کردم. این آیین‌نامه هم در اجرای ماده 10 اساسنامه در جلسه روز یکشنبه، 25 فروردین 1398، به تصویب شورای عالی رسید[4]. تصویب این آیین‌نامه نیز نقطه شروع یکی از تحولات بزرگ در انجمن است. چون انجمن از ابتدای فعالیتش فقط موسسات حسابرسی تشکیل‌شده توسط اعضای خود را معرفی می‌کرد. ولی طبق ماده 10 اساسنامه جدید و این آیین‌نامه از این پس امکان معرفی سایر موسسات خدمات حرفه‌ای که توسط اعضای خبره انجمن (حسابداران مستقل خبره، حسابداران مدیریت خبره، و حسابداران مالی خبره) تشکیل شده‌اند نیز فراهم شده است. 

[1]- با تصویب آیین‎نامه چگونگی تشکیل وظایف کارگروه‎ها در شورای عالی انجمن: هفت کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء، آموزش حرفه‎ای، پژوهش، همایش، انتشارات، روابط عمومی و امور بین‎الملل، و مقررات و رهنمودها در انجمن راه اندازی خواهد شد، پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، 15 اردیبهشت 1395.

[2]- در گفتگو با پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران: جزئیات «آیین‎نامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) توسط دبیرکل انجمن تشریح شد / آغاز فرایند اعطای عناوین خبرگی به اعضای متقاضی واجد شرایط، پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، 29 فروردین 1396.

[3]- شامگاه 23 دی 1397: مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور 281 عضو انجمن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، 24 دی 1397.

[4]- در نخستین جلسه شورای عالی در سال 1398: آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره موضوع ماده 10 اساسنامه به تصویب رسید، پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، 27 فروردین 1398.