علاقه من به گرافیک به خیلی زمان قبل برمی‌گردد. برای اطاله کلام عرض نکردم. سال دوم که در کنکور سراسری شرکت کردم، علاوه بر گروه فنی و مهندسی در گروه هنر هم نام‌نویسی کردم. بسیار هم علاقه‌مند بودم که در رشته گرافیک ادامه تحصیل بدهم. ولی رتبه‌ام حدود هفتصد شد؛ که برای قبولی در رشته گرافیک کافی نبود. البته این علاقه همیشه در من باقی ماند، و هر زمان فرصت دست می‌دهد، ایده‌هایی را برای طراحی ارائه می‌دهم. اولین جلد مجله حسابدار که بر مبنای ایده من طراحی شد، شماره 267، خرداد 1393، بود. آن زمان در حال تدارک جشن چهل‌سالگی انجمن بودیم. به همین مناسبت در آن شماره مجله میزگردی[1] با این موضوع برگزار کردیم. من طرح روی جلد آن شماره را در ارتباط با موضوع آن میزگرد ایده‌پردازی کردم. روش کار هم همیشه اینطور بوده است که من طرح مدنظرم را به صورت ساده روی یک فایل تصویری پیاده می‌کنم. بعد خانم بیگلری برمبنای آن طرح اولیه طرح اصلی را تولید می‌کند. نهایتا کار را آنقدر ویرایش می‌کنیم تا به طرح نهایی برسیم. بعد از آن شماره، دکتر پوریانسب (سردبیر وقت مجله) که علاقه من را به طراحی دید، و از طرح روی جلد آن شماره هم راضی بود، کار طراحی همه جلدهای بعدی را به من سپرد. به این ترتیب، جلد شماره‌های خرداد 1393 تا بهمن 1393 بر مبنای ایده‌پردازیهای من طراحی شدند. تا اینکه سردبیری مجله از شماره نوروز 1394 به آقای صداقت واگذار شد. در آن دوره من دخالتی در طراحی جلدها نداشتم. البته در طراحی جلد دو شماره تیر 1395 و دی 1395 از طرحهای من استفاده شد. چون در آن دو شماره، گزارش سی و هفتمین همایش انجمن و جشن چهل‌سالگی مجله حسابدار پوشش داده شده بود، که پوستر آنها بر مبنای ایده‌پردازی من طراحی شده بودند. مجددا از زمان سردبیری خودم، از شماره 313، اردیبهشت 1397، همه جلدهای حسابدار بر مبنای ایده‌پردازی من طراحی شدند. 


از زمانی که من به انجمن آمدم (بهمن 1392) همه کارهای طراحی که در انجمن انجام شده است، شامل کارتهای دعوت، بروشورها، پوسترهای همایشهای انجمن و آیینهای گرامیداشت برگزارشده توسط انجمن، گزارشهای سالانه و سایر اقلام بر مبنای ایده‌پردازیهای من طراحی شدند. 

[1]- انجمن حسابداران خبره‏ ایران در گذار از چهار دهه‏ پرفراز و نشیب، میزگرد با حضور (به ترتیب الفبا) هوشنگ خستوئی، اله‌ویردی رجایی سلماسی، غلامرضا سلامی، منصور شمس‌احمدی، محسن قاسمی، و رسول محمدی سالک، مجله حسابدار، شماره 267، خرداد 1393، صص 3-11.