اغلب حسابداران در مواجهه اولیه با روش ارزش ویژه به غلط چنین تصور میکنند که ثبتهای حسابداری بکارگیری این روش در دفاتر قانونی واحد تجاری سرمایه‌گذار انجام میشود. در صورتیکه طبق الزامات استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی جداگانه، واحدهای تجاری (در ایران) همه سرمایه‌گذاریهای بلندمدت خود را فارغ از آنکه به واسطه آنها بر واحد تجاری سرمایه‌پذیر، کنترل، کنترل مشترک، یا نفوذ قابل ملاحظه داشته باشند (یا هیچکدام را نداشته باشند)، در هر صورت، به روش بهای تمام‌شده یا روش تجدید ارزیابی ارائه میکنند.

به عبارت دیگر، همانطور که ما در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، همه ثبتهای تعدیلات تلفیقی را بیرون از دفاتر قانونی واحد تجاری اصلی (در کاربرگ) انجام میدهیم؛ در روش ارزش ویژه نیز چنین میکنیم. یعنی، مانده حساب سرمایه‌گذاریهای بلندمدت در دفاتر قانونی واحد تجاری سرمایه‌گذار را در صورتهای مالی جداگانه؛ و مانده این حساب که بیرون در دفاتر قانونی (در کاربرگ) به روش ارزش ویژه اندازه‌گیری کرده‌ایم، را در صورتهای مالی مجموعه ارائه میکنیم.

برای دیدن ویدئو اینجا یا بر روی تصویر بالا کلیک کنید

در مجموعه ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری (اینجا) پس از تشریح کامل الزامات روش ارزش ویژه، در قالب یک مثال جامع در اکسل نشان داده‌ام که چطور تعدیلات مورد نیاز این روش را در کاربرگ اعمال و مانده حساب سرمایه‌گذاری را به این روش اندازه‌گیری میکنیم. ویدئوی بالا دقایقی منتخب از این آموزش است که به‌طور رایگان از طریق شبکه‌های اجتماعی آکادمی منتشر شده است. لینک خرید: mohsen-ghasemi.com/is