تعدیلات تجدید طبقه‌بندی مبالغی است که در دوره جاری یا دوره‌های قبل، در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است و در دوره جاری، به صورت سود و زیان منتقل می‌شود. (استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1397))

Reclassification adjustments are amounts reclassified to profit or loss in the current period that were recognised in other comprehensive income in the current or previous periods - IAS 1 Presentation of Financial Statements

برای توضیحات تکمیلی درباره تعدیلات تجدید طبقه‌بندی (همراه با مصادیق و مثال) اینجا کلیک کنید