در ساختار انجمن، چنین اقداماتی باید در سطح شورای عالی انجام شود. دبیرکل مجری تصمیمات و سیاستهای شورای عالی است. من در تمام این چند سال، یعنی از سال 1393 تا به امروز، به طور پیوسته در این زمینه اقدام به روشنگری در سطح شورای عالی کرده‌ام. شاید باورتان نشود. ولی حتی عزیزانی که امضایشان پای اساسنامه PACT است، وقتی این صحبتها را می‌شنوند دقیقا مثل من و شما تعجب می‌کنند! یکی از عزیزان تا متن اساسنامه و امضای خودش پای آن را ندید، باورش نمی‌شد این مفاد در اساسنامه‌ایست که او امضاء کرده است. حتی وقتی دید هم می‌گفت در نسخه اولیه اساسنامه چنین مفادی نبود. به هر حال، در اثر گزارشهای متعددی که من طی این چند سال به اعضای شورای عالی ارائه کرده‌ام، الان حداقل یک گام جلوتر هستیم. الان همه اعضای شورای عالی می‌دانند چنین ساختار نادرستی وجود دارد. قبلا هیچکدام از اعضای انجمن (جز چند نفر) از این ساختار اطلاع نداشتند. بعد از این روشنگریها، اقدامات مختلفی طی سالهای اخیر از سوی شورای عالی در راستای اعمال کنترل انجمن بر PACT انجام شد. ولی تا زمانی که اساسنامه PACT اصلاح نشود، و ساز و کار اعمال کنترل انجمن بر PACT در اساسنامه آن تعبیه نشود، هیچ اقدامی اثربخش نیست. این قبیل اقدامات بیشتر مثل مُسکّن و فیزیوتراپی و نهایتا مثل شوک‌درمانی عمل می‌کنند. کار از این حرفها گذشته است. رابطه انجمن و PACT نیاز به جراحی دارد. حتی بعضی از اعضای شورای عالی انجمن دیدگاهشان اینست که چون این رابطه اصلاح‌ناپذیر است، این رابطه باید یک جا کلا قطع شود و دوباره از نو شروع کنیم. یعنی رابطه شراکت بین انجمن و دانشگاه صنعت نفت قطع شود، و انجمن با سهم‌الشرکه‌اش از خالص دارایی‌های PACT یک مرکز آموزش جدید تحت کنترل خودش ایجاد کند.