کاملا درست می‌فرمایید. به جز سالهای نخست راه‌اندازی انجمن که هم مبلغ حق عضویتها به نسبت آن سالها بسیار قابل توجه بود، و هم هزینه‌ها به مراتب کمتر از امروز بود؛ در بیشتر سالهای فعالیت انجمن، مجموع هزینه‌های انجمن بیشتر از حق عضویتهای وصولی بوده است. در بدو تاسیس انجمن (سال 1351) حق عضویت سالانه هر عضو 250 تومان بود. با دلار هفت تومانی آن سالها چیزی حدود 35 دلار در سال می‌شود. به نرخ دلار امروز حدود هشتصدهزار تومان می‌شود. مبلغ ورودیه هم دوبرابر این مبلغ (پانصد تومان) بود. ولی در سالهای پس از آن، به مرور هزینه‌های انجمن بر حق عضویتهای وصولی پیشی گرفت. طی دهه‌های 1360 و 1370 بخش قابل توجهی از این کسری از محل درآمدهای آموزشی و برگزاری سمینارها تامین می‌شد. ولی پس از راه‌اندازی PACT به مرور طی دهه‌های 1380 و 1390 درآمد انجمن از محل آموزش صفر شد. با این حال،‌ طی این دو دهه یک منبع درآمدی نسبتا پایدار که بخش بزرگی از کسری انجمن را پوشش می‌داد، درآمد آگهیهای تبلیغاتی منتشره در مجله حسابدار بود. این درآمد در بعضی از سالها تا بیش از 60درصد مجموع درآمدهای انجمن را تشکیل می‌داد. ولی طی سالهای اخیر به موازات توسعه شبکه‌های اجتماعی این درآمد هم سال به سال کاهش پیدا کرد. چون اغلب آگهی‌دهندگان مجله حسابدار طی این سالها توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای حسابداری بودند که با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی فرایند بازاریابی و تبلیغات خود را بیشتر در این شبکه‌ها متمرکز کردند. طی دو سال اخیر هم که به دلیل توقف انتشار نسخه چاپی مجله حسابدار (به دلیل افزایش افسارگسیخته هزینه‌های چاپ و همچنین شیوع ویروس کرونا) این درآمد کاملا حذف شد. درآمد حاصل از سمینارهای انجمن هم به دلیل افزایش تعداد برگزارکنندگان سمینارهای مختلف و همچنین افزایش هزینه‌های برگزاری سال به سال کاهش پیدا کرد. طی دو سال اخیر هم به دلیل شیوع ویروس کرونا عملا امکان برگزاری سمینار فراهم نیست. با توجه به مجموع این شرایط، شخصا بسیار برای تداوم فعالیت انجمن نگرانم.

به نظرتان راه برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
راهکار اصولی اینست که وصولی حق عضویتهای انجمن جوابگوی هزینه‌های جاری آن باشد. این کار با افزایش مبلغ حق‌عضویت متناسب با افزایش نرخ تورم سالانه و همچنین با افزایش شمار اعضای انجمن ممکن می‌شود. علاوه‌براین، سهم متناسبی از درآمدهای آموزشی PACT هم باید به صورت ماهانه به انجمن پرداخت شود. هر راهکار دیگری که برای حل این مسئله پیشنهاد شود، راهکار انحرافیست و انجمن را از مسیر رسیدن به اهدافش منحرف خواهد کرد.