خدمت تمام‌وقتم در آن سازمان تا مهرماه 1384 ادامه داشت. آن دوران جزو بهترین دوران زندگی حرفه‌ایم بود. بورس و بازار سرمایه از اواخر دهه 1340 در ایران راه‌اندازی شده بود، و دوران درخشانی هم در دهه 1350 داشت. ولی بعد از انقلاب به دلیل ملی‌شدن شرکتها و صنایع مختلف و حاکم شدن دیدگاههای چپگرایانه بر اقتصاد کشور طی دهه 1360 عملا فعالیت خاصی نداشت. تا اینکه بعد از خاتمه جنگ، به مرور از سال 1368 به بعد، با اعمال سیاستهای تعدیلات اقتصادی در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی مجددا تلاشهایی برای احیای بورس انجام شد. در اثر آن تلاشها در نیمه اول دهه 1370 مجددا فعالیت بورس رونق گرفته بود. ولی در نیمه دوم آن دهه در پی سقوط قیمت سهام مجددا بورس راکد شده بود. ولی آن چند سالی که من در سازمان کارگزاران خدمت می‌کردم (اوایل دهه 1380) مخصوصا سالهایی که استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران رهبری بازار سرمایه را بر عهده گرفت، دوران رونق و احیای دوباره بورس بود. ضمن اینکه بسیاری از رویه‌ها و حتی ساختارهای نظارتی و عملیاتی امروزی بورس هم حاصل کارهایی بود که من و همکارانم در آن سالها در سازمان کارگزاران انجام دادیم.


به هر حال، من چون بهمن 1383 از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدم دفاع کردم، انگیزه‌ای هم برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری نداشتم، به ناچار از آن سازمان استعفا دادم؛ و از دوم آبان 1384 به خدمت نظام وظیفه اعزام شدم. البته بعد از گذراندن دوره حدود یک‌ماهه آموزشی که شبانه‌روزی در پادگان بودم، وقتی در یگان محل خدمتم در تهران مستقر شدم، مجددا این امکان برایم فراهم شد که به صورت پاره‌وقت به خدمت در سازمان کارگزاران و بعدا سازمان بورس ادامه بدهم.