من از دوران دانشجویی (لیسانس) به واسطه مجله حسابدار با انجمن آشنا شده بودم. اولین شماره مجله حسابدار را که خودم از کیوسک روزنامه‌فروشی خریدم به‌وضوح به یاد دارم؛ شماره 132، شهریور 1378 بود. عکس قدی زنده‌یاد حسن سجادی‌نژاد روی جلد آن بود. در واقع، یادنامه یازدهمین سالگرد درگذشت آن زنده‌یاد بود. البته پیش از این شماره هم مجلات حسابدار و حسابرس را در کتابخانه دانشکده‌مان می‌خواندم. آشنایی نزدیکم با انجمن هم به سال 1388 برمی‌گردد که دکتر پوریانسب سردبیر مجله حسابدار شد. همانطور که عرض کردم، ایشان آن زمان معاون امور ناشران و اعضای شرکت بورس بود و من تحت سرپرستی ایشان مسئولیت مدیریت امور ناشران (نظارت بر شرکتها) شرکت بورس را بر عهده داشتم. در آن سالها در راستای ضابطه‌گذاری برای ناشران بورسی، بخش قابل توجهی از کارهای ما در آن مدیریت به ترجمه منابع تخصصی اختصاص پیدا کرده بود که بعضا آنها را در قالب کتاب و نشریه توسط شرکت بورس و انتشارات بورس منتشر می‌کردیم. حین انجام این کارها ترجمه من مورد توجه آقای دکتر پوریانسب قرار گرفت. البته من هم طی آن مدت و سالهای پس از آن در زمینه ترجمه متون تخصصی بسیار از ایشان آموختم. به هر حال، وقتی ایشان سردبیر مجله حسابدار شد، از من خواست مسئولیت تامین مطالب ستون ثابت دانستنی‌های حسابداری[1] را بر عهده بگیرم و برای هر شماره مطلبی را انتخاب، ترجمه و ارسال کنم. بعدا، مسئولیت ستون ثابت مشاهیر حسابداری9 و بعدتر طراحی جدول کلمات متقاطع حسابداری[2] هم به آنها اضافه شد. از یک جایی به بعد هم از طرف ایشان به عنوان ویراستار فنی مجله انتخاب شدم؛ و ویرایش فنی و ادبی همه مقالات و مطالب حسابدار به من واگذار شد. این روند از اواخر سال 1388 تا تابستان 1392 طی شد.

[1]- پیوست 1: مقاله‌ها را ببینید.

[2]- پیوست7: جدول کلمات متقاطع حسابداری را ببینید.