درباره بقیه قضاوتی ندارم ولی خودم به اندازه سر سوزن پشیمان نیستم. حرف اگر درست و اصولی باشد، در طول زمان اثبات می‌شود. آن زمان که من خودم کار حسابرسی می‌کردم، یک باوری در بین همکاران رایج بود که می‌گفتند سازمان حسابرسی مستقل‌ترین موسسه حسابرسی ایران است. دلیلشان هم این بود که می‌گفتند چون سازمان حسابرسی دغدغه صاحبکار ندارد، و شرکتهای دولتی قانونا موظف به انعقاد قرارداد با این سازمان هستند، پس مستقل‌ترین موسسه حسابرسی ایران است. ولی الان همه فهمیده‌اند که سازمان حسابرسی اساسا فاقد استقلال است. این کم تحولی نیست. من اگر در شکل‌گیری این باور نقش کوچکی هم داشته باشم، از کار خودم راضی هستم.