طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی و الزامات استاندارد حسابداری 17 (داراییهای نامشهود)، سرقفلی‌ ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌ به سه دلیل زیر اساساً به عنوان‌ دارایی‌ شناسایی ‌‌نمی‌شود:

  1.  حقوقی‌ قابل‌ كنترل‌ نیست‌ (نمی‌توان حقوق آن را از سایر داراییهای واحد تجاری مشخص و جدا کرد)،
  2.  منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ مشخصی‌ ایجاد نمی‌كند (منافع اقتصادی آتی آن از منافع اقتصادی آتی سایر داراییهای واحد تجاری قابل تشخیص نیست)، و
  3.  بهای‌ تمام‌ شده‌ آن‌ به‌‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر قابل‌اندازه‌گیری‌ نیست‌ (چون در طول زمان نسبتا طولانی مخارج گوناگونی برای ایجاد آن صرف شده است).

علاوه بر سه دلیل فوق، سرقفلی‌ ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌ به طور جداگانه نیز‌ قابل‌ تشخیص‌ نیست‌. برای شنیدن توضیحات دکتر محسن قاسمی در این باره بر روی تصویر زیر کلیک کنید: