در مجموعه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و مجموعه استانداردهای جدید حسابداری ایران که طی سالهای اخیر در راستای همگرایی با استانداردهای بین‌المللی تجدیدنظر شده‌اند؛ واحدهای تجاری که در چارچوب تعریف «واحد تجاری سرمایه‌گذاری» باشند (طبق تعاریف پیوست الف IFRS10 - استاندارد حسابداری 39 ایران - «صورتهای مالی تلفیقی»)، از تهیه صورتهای مالی تلفیقی و بکارگیری الزامات IFRS3 (استاندارد حسابداری 38 ایران) «ترکیبهای تجاری» مستثنی شده‌اند. با این حال، این استثناء خود یک استثناء بسیار مهم دارد که عمدتا از آن غفلت می‌شود. 

در ویدئوی زیر که بخشی از اپیزود سوم مجموعه ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری 1400» (محصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی) است، این استثناء مهم تشریح شده است:

علاقه‌مندان برای تهیه مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری 1400» (8 ویدئوی قابل دانلود به مدت 400 دقیقه) می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند: mohsen-ghasemi.com/1400s