عمر اقتصادی‌: عبارت‌ است‌ از :

  • الف‌. مدت‌ زمانی‌ كه‌ انتظار می‌رود یك‌ دارایی‌ از لحاظ‌ اقتصادی‌ توسط‌ یك‌ یا چند كاربر قابل‌ استفاده‌ باشد، یا
  • ب‌. تعداد تولید یا واحدهای‌ مشابهی‌ كه‌ انتظار می‌رود در فرایند استفاده‌ از دارایی‌ توسط‌ یك‌ یا چند استفاده‌كننده‌ كسب‌ شود. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Economic life: Either the period over which an asset is expected to be economically usable by one or more users or the number of production or similar units expected to be obtained from an asset by one or more users - IFRS 16 Leases