از یک طرف بعضی از حسابداران و کارشناسان تحلیل بنیادی اعتقاد دارند که مهمترین صورت مالی است. چون هم کیفیت سود واحد تجاری را نشان میدهد؛ و هم چون آثار بکارگیری قضاوت و برآوردهای مدیران، در بکارگیری رویه‌های متفاوت حسابداری در واحدهای تجاری مختلف را (در ارتباط با معاملات و رویدادهای یکسان) حذف میکند، باعث بهبود مقایسه‌پذیری نتایج عملیات واحدهای تجاری مختلف میشود.

ولی از طرف دیگر، نه واحدهای تجاری آنطور که باید و شاید در تهیه و ارائه آن دقت و حساسیت اعمال میکنند؛ نه حسابرسان به اندازه صورتهای مالی دیگر نحوه ارائه مطلوب آن را مورد رسیدگی قرار میدهند؛ و نه حتی اغلب استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در تصمیم‌گیریهای مختلف خود به آن توجه میکنند.

ولی به هر حال، حسابدار که باشی؛ اول و آخر، باید نحوه تهیه این صورت مالی خاص را یاد بگیری، تا در پایان دوره‌های گزارشگری برای تهیه آن دست به دامن دیگران نشوی!

در اپیزود هفتم، از نخستین سرفصل مجموعه ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری (اینجا) پس از تشریح الزامات استاندارد حسابداری 2، و تبیین ساختار ساده این صورت مالی، در قالب یه مثال جامع در اکسل، در «دوازده قدم» آموزش داده شده است که این صورت مالی را در عمل به چه نحوی تهیه کنیم. (لینک ویدئوی رایگان ده دقیقه نخست این مثال جامع: https://www.aparat.com/v/SZQo8)