از آنجا که مثالهای این راهنما در دو قسمت پایانی مجموعه ویدئوهای آموزشی حسابداری و افشای مالیات بر درآمد | راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 35 به طور کامل تشریح شده‌اند، یادداشتها و توضیحاتی تکمیلی توسط دکتر محسن قاسمی (مدرس دوره) در فایل مذکور درج شده‌اند. این فایل را می‌توانید از این پیوند دانلود کنید.