حق بیمه: مبلغی است که بیمه‌گر در ازای پذیرش ریسک طبق قرارداد بیمه از بیمه‌گذار مطالبه می‌کند. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))