تسلط: حق بالفعلی که توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را می‌دهد. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید

Power: Existing rights that give the current ability to direct the relevant activities - IFRS 10 Consolidated Financial Statements