طبق «پیوست الف: اصطلاحات تعریف‌شده» استاندارد حسابداری 38: ترکیبهای تجاری (که معادل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 3 – IFRS 3 - است) «ترکیب تجاری» (business combinations) عبارتست از، معامله یا رویداد دیگری که در آن، واحد تحصیل‌کننده کنترل یک یا چند فعالیت تجاری را بدست می‌آورد.

طبق همان منبع، «فعالیت تجاری» (business) عبارتست از، مجموعه‌اي یکپارچه از فعالیتها و داراییهایی که به قصد کسب بازده به شکل سود تقسیمی، مخارج کمتر یا منافع اقتصادی دیگری که بطور مستقیم عاید سرمایه‌گذاران یا سایر مالکان، اعضا یا مشارکت‌کنندگان خواهد شد، از قابلیت هدایت و مدیریت برخوردار است.

و سرانجام، در بند ب.6 «پیوست ب: رهنمود بکارگیری» این استاندارد، صرحتا ذکر شده است، ترکیب تجاری ممکن است به دلایل قانونی، مالیاتی یا دلایل دیگر، به شیوه‌های مختلفی كه شامل موارد زير است، اما محدود به این موارد نمی‌شود، سازماندهی شده باشد:

  • الف. یک یا چند فعالیت تجاری به واحدهای تجاری فرعی واحد تحصیل‌کننده تبديل شوند یا خالص داراییهای یک یا چند فعالیت تجاری، بطور قانونی در واحد تحصیل‌کننده ادغام شود؛
  • ب. یک واحد تركيب‌شونده، خالص داراییهای خود را، یا مالکان آن، منافع مالكانه خود را به واحد تركيب‌شونده دیگر یا مالکان آن انتقال دهند؛
  • پ. تمام واحدهای ترکیب‌شونده، خالص داراییهای خود را، یا مالکان آن واحدهای تجاری، منافع مالكانه خود را به واحد تجاری تازه تأسیس، منتقل كنند (برخی مواقع، ادغام واحدهای تجاری کوچک یا معامله یکپارچه‌سازی نامیده می‌شود)؛ و
  • ت. گروهی از مالکان قبلی یکی از واحدهای تركيب‌شونده، کنترل واحد تركيب‌شده را به دست آورند.

لازم به ذکر است، موسسات بزرگ، از جمله، دیلویت، پرایس‌واترهاوس‌کوپرز، ارنست اند یانگ، کی‌پی‌ام‌جی، و گرنت تورنتون، همگی به پیروی از IFRS 3، رهنمود ذکرشده در بند B6 این استاندارد را در راهنماهایی که برای حسابداری ترکیبهای تجاری منتشر کرده‌اند، به عنوان مصادیق متداول ترکیبهای تجاری ذکر کرده‌اند که بند الف آن (به شرح فوق) به تحصیل شرکت فرعی توسط شرکت اصلی به عنوان متداولترین مصداق ترکیب تجاری اشاره دارد. 

مطالب مرتبط: