به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آکادمی آموزشی، عصر امروز، شنبه، 22 آبان 1400، دکتر محسن قاسمی در پاسخ به پرسش شماری از دانش‌پذیران آکادمی درباره اینکه آیا تحصیل سهام دارای حق کنترل یک شرکت (شرکت فرعی) توسط شرکت اصلی یک ترکیب تجاری است؛ یا به این رویداد مالی «تلفیق» گفته می‌شود؟ در قالب یک ویدئو به پاسخ این پرسش پرداخت.

وی در این ویدئو با ارجاع به تعریف «ترکیب تجاری» (business combination) در استاندارد حسابداری 38 «ترکیبهای تجاری» (IFRS3) یادآور شد، طبق پیوست الف استاندارد که بخش جدانشدنی آن است، ترکیب تجاری به عنوان معامله یا رویداد دیگری تعریف شده است که در آن، واحد تحصیل‌کننده کنترل یک یا چند فعالیت تجاری را بدست می‌آورد. قاسمی افزود، بارزترین مصداق «فعالیت تجاری» (business) «شرکت» است. یعنی وقتی یک شرکت (شرکت اصلی) در یک معامله (یا رویداد دیگر) سهام دارای حق کنترل یک «شرکت» دیگر (شرکت فرعی) را تملک می‌کند و کنترل آن شرکت را بدست می‌آورد، بدیهی است که این رویداد مالی یک ترکیب تجاری است! 

وی در ادامه با ارجاع به بند ب.6 پیوست ب استاندارد 38، که به گفته وی رهنمود بکارگیری استاندارد و بخش جدانشدنی استاندارد است، یادآور شد، در قسمت الف این بند هم نخستین موردی که به عنوان مصادیق ترکیب تجاری ذکر شده است همین مورد تحصیل سهام کنترلی شرکت دیگر است.

قاسمی ضمن ابراز تعجب از استدلال برخی از دوستان و همکاران که قائل به تفاوت بین «ترکیب» و «تلفیق» هستند، تصریح کرد: این مقایسه اساسا یک قیاس مع‌الفارق است! زیرا ترکیب تجاری به رویداد مالی منجر به کسب کنترل یک فعالیت تجاری (از جمله، شرکت و سایر اشکال فعالیت تجاری) اشاره دارد؛ در حالیکه «تلفیق» (به معنی متداولی که ما حسابداران بکار می‌بریم) به فرایند تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه اشاره دارد. بنابراین، مقایسه این دو اصطلاح با یکدیگر از اساس غلط است. وی در این ارتباط یادآور شد، البته اصطلاح «تلفیق» کاربرد دیگری هم دارد، و آن اشاره به یکی از انواع «ادغام» فعالیتهای تجاری است. ولی ما حسابداران وقتی از اصطلاح «تلفیق» در مکالماتمان استفاده می‌کنیم، معمولا به فرایند تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه اشاره داریم.

قاسمی در ادامه افزود، وقتی یک واحد تجاری سهام دارای حق کنترل یک شرکت را می‌خرد، یا در یک رویداد دیگر آن را تملک می‌کند، چون این رویداد مالی یک ترکیب تجاری است، هم ملزم به رعایت الزامات استاندارد حسابداری 38 «ترکیبهای تجاری» (IFRS3) است، و هم در گزارشگری و افشای این رویداد مالی باید مفاد استاندارد حسابداری 39 «صورتهای مالی تلفیقی»، استاندارد حسابداری 18 «صورتهای مالی جداگانه»، و استاندارد حسابداری 41 «افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر» را رعایت کند.

وی در پایان این ویدئو، با ارجاع به راهنماهای بکارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 3 «ترکیبهای تجاری» (IFRS3) که توسط موسسات بزرگ، از جمله، دیلویت، پرایس‌واترهاوس‌کوپرز، ارنست اند یانگ، کی‌پی‌ام‌جی، و گرنت تورنتون منتشر شده‌اند، تصریح کرد، در همگی این راهنماها به پیروی از IFRS3 (بند B6 پیوست B استاندارد) «تحصیل سهام دارای حق کنترل یک شرکت» به عنوان نخستین و متداولترین نوع «ترکیب تجاری» ذکر شده است.

فایل این ویدئوی کوتاه در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‌مندان است:

مطالب مرتبط: