بازار نفت، با بیش از 2100 میلیارد دلار ارزش تولید در سال 2022‌ بیش از دو برابر مجموع بازارهای 10 فلز برتر جهان است.

مجموع ارزش تولید 10 فلز برتر جهان در سال 2022، به مبلغ 967 میلیارددلار (شامل سنگ آهن (283 میلیارددلار)، طلا (196 میلیارددلار)، مس (183 میلیارددلار)، آلومینیوم (153 میلیارددلار)، نیکل (69 میلیارددلار)، روی (31 میلیارددلار)، نقره (20 میلیارددلار)، مولیبدن (13 میلیارددلار)، پالادیم (9.5 میلیارددلار)، و سرب (9.2 میلیارددلار)) حدود 46 درصد مجموع تولید نفت خام جهان در آن سال به مبلغ 2100 میلیارد دلار است.

سنگ آهن با 2.6 میلیارد تن تولید در سال 2022 بزرگترین بازار در بین فلزات از نظر وزن نیز است. طلا با قیمت هر تن 63میلیون دلار گرانبهاترین فلز در بین 10 فلز برتر است.