استاندارد حسابداری 19 ترکیبهای تجاری با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود ویرایش اولیه این استاندارد، در تیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی مصوب و جایگزین ویرایش اولیه این استاندارد شد. الزامات این استاندارد در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از یکم فروردین 1385 تا پیش از یکم فروردین 1400 آغاز میشد لازم‌الاجرا بود. ولی با لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری 38 ترکیبهای تجاری (از 1400) استاندارد حسابداری 19 کنار گذاشته شد.

در حال تکمیل است..