در این مجموعه ویدئوهای آموزشی در قالب هفت ویدئو مجموعا به مدت سه ساعت راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری ۹ «حسابداری پیمانهای بلندمدت» (مصوب ۱۳۷۹) - موسوم به «حسابداری پیمانکاری» - همراه با مثالهای عددی متعدد و متنوع توسط محسن قاسمی آموزش داده شده است.

این مجموعه ویدئوهای آموزشی، از روز آدینه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲، به مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری (اینجا)، مجموعه ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری پرکاربرد (اینجا) و مجموعه ویدئوهای آموزشی شناخت و اندازه‌گیری درآمد عملیاتی (اینجا) افزوده شده است. بنابراین، کاربرانی که یکی از این سه مجموعه ویدئوهای آموزشی را تهیه کرده‌اند، در اولین اتصال دستگاهشان به اینترنت به این ویدئوها دسترسی پیدا خواهند کرد.

لازم به ذکر است، همانطور که در اطلاعیه مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۲ آکادمی آموزشی (اینجا) نیز به اطلاع کاربران گرامی این مجموعه ویدئوهای آموزشی رسیده بود؛ از آنجاکه در پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۴۳ «درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان» (اینجا) تاریخ اجرای این استاندارد و کنارگذاری همزمان استانداردهای حسابداری ۳، ۹ و ۲۹ از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود، ما نیز طبیعتا تولید ویدئوهای آموزشی این سه استاندارد را از دستورکار خود خارج کرده بودیم؛ و به جای آن، در فرصت کوتاهی «مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری ۴۳» (همراه با شصت مثال کاربردی که عمدتا مثالهای بکاررفته توسط هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری هستند) را تولید و عرضه کردیم. ولی با توجه به اینکه در ویرایش نهایی و مصوب استاندارد حسابداری ۴۳ (در دیماه ۱۴۰۲) (اینجا) تاریخ اجرای این استاندارد و کنارگذاری همزمان استانداردهای حسابداری ۳، ۹ و ۲۹ به ابتدای سال ۱۴۰۴ موکول شد؛ ما نیز بطور فوق‌العاده و فوری تولید ویدئوهای آموزشی این سه استاندارد را در دستور کار خود قرار دادیم.در همین راستا، در روز چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۲، «مجموعه ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری ۳ درآمد عملیاتی» (به مدت سه ساعت)، و امروز، آدینه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲، «مجموعه ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری ۹ حسابداری پیمانهای بلدمدت» (موسوم به حسابداری پیمانکاری) از طریق افزوده شدن به سه مجموعه ویدئوهای آموزشی فوق، منتشر شده و در دسترسی کاربران گرامی این مجموعه ویدئوهای آموزشی قرار دارد.

ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری ۲۹ نیز همانطور که در اطلاعیه مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۲ نیز اعلام کرده بودیم، نهایتا تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به این سه مجموعه ویدئوهای آموزشی افزوده خواهند شد.