در پی تغییرات گسترده اعمال شده در استانداردهای حسابداری ایران طی سالهای اخیر (در راستای همگرایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – IFRS) عنوان «صورت جریان وجوه نقد» نیز به «صورت جریانهای نقدی» تغییر پیدا کرد، و تغییرات نسبتا مهمی نیز در الزامات ارائه و افشای اطلاعات جریانهای نقدی در این صورت مالی ایجاد شد.

در اپیزود هفتم از مجموعه ویدئوهای آموزشی «تهیه مجموعه کامل صورتهای مالی | طبق استانداردهای جدید حسابداری ایران (لازم الاجرا از 1398)» ضمن تشریح این تغییرات، جزئیات الزامات ارائه و افشای اطلاعات جریانهای نقدی در این صورت مالی نیز تبیین شده است. برای دیدن دقایق آغازین این اپیزود بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

(برای دیدن ویدئو بر روی تصویر بالا کلیک کنید)

در این مجموعه ویدئوهای آموزشی در قالب 8 ویدئوی قابل دانلود (مجموعا 450 دقیقه) جزئیات رهنمودها و الزامات تهیه مجموعه کامل صورتهای مالی با مقاصد عمومی - با رعایت آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران - به طور کاملا عملی و کاربردی تبیین شده است. عناوین ویدئوهای آموزشی این مجموعه عبارتند از:

  • اپیزود اول: «تغییرات استانداردهای ارائه صورتهای مالی در ایران» (20 دقیقه)؛
  • اپیزود دوم: «تغییرات اصلی در ارائه صورتهای مالی» (30 دقیقه)؛
  • اپیزود سوم: «تهیه صورت سود و زیان» (45 دقیقه)؛
  • اپیزود چهارم: «تهیه صورت سود و زیان جامع» (30 دقیقه)؛
  • اپیزود پنجم:«تهیه صورت وضعیت مالی» (150 دقیقه)؛
  • اپیزود ششم: «تهیه صورت تغییرات در حقوق مالکانه» (40 دقیقه)؛
  • اپیزود هفتم: «تهیه صورت جریانهای نقدی» (50 دقیقه)؛ و
  • اپیزود هشتم: «تهیه یادداشتهای توضیحی» (40 دقیقه)

علاقه‌مندان تهیه این مجموعه ویدئوهای آموزشی برای اطلاعات بیشتر و سفارش می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند: https://mohsen-ghasemi.com/1398s

لازم به ذکر است، طبق استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1397)، این صورت مالی همراه با سایر صورتهای مالی، اطلاعاتی فراهم می‌آورد تا استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بتوانند تغییرات در خالص داراییهای واحد تجاری، ساختار مالی واحد تجاری (شامل نقدینگی و توان پرداخت بدهیها) و توانایی واحد تجاری در تأثیرگذاری بر مبالغ و زمانبندی جریانهای نقدی به منظور سازگاری با تغییر شرایط و فرصتها را ارزیابی کنند. 

اطلاعات جریانهای نقدی در ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهای نقد مفید است و برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، ایجاد مدلهای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی واحدهای تجاری مختلف را امکان‌پذیر می‌کند. اطلاعات جریانهای نقدی، همچنین قابلیت مقایسه گزارشگری نتایج عملیات واحدهای تجاری مختلف را بهبود می‌بخشد زیرا، آثار بکارگیری رویه‌های مختلف حسابداری در معاملات و رویدادهای یکسان را حذف می‌کند. 

اطلاعات تاریخی جریانهای نقدی، اغلب به عنوان نشانه‌ای از مبلغ، زمانبندی و اطمینان از جریانهای نقدی آتی بکار می‌رود. اطلاعات مزبور همچنین جهت بررسی صحت ارزیابیهای گذشته از جریانهای نقدی آتی و ارزیابی ارتباط بین سودآوری و خالص جریانهای نقدی و تأثیر تغییر قیمتها مفید است.