استاندارد حسابداری 12 «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» (مطابق استاندارد بین‌المللی حسابداری 24) با آن که از جمله کم‌حجم‌ترین و ساده‌ترین استانداردهای حسابداری به شما می‌رود، ولی در عمل، بعضا در زمره مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین آنهاست. 

هدف این استاندارد، تعیین الزامات افشای اطلاعات اشخاص وابسته در صورتهای مالی واحد تجاری است. بدین منظور که توجه استفاده‌کنندگان صورتهای مالی به این امر جلب شود که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تأثیر وجود اشخاص وابسته، معاملات با آنها و مانده حسابهای فیمابین قرار گرفته باشد.

مجموعه الزامات این استاندارد را در دو گروه اصلی زیر میتوان طبقه‌بندی کرد:

  1. کدام اشخاص به واحد تجاری وابسته هستند؟
  2. در ارتباط با آنها چه اطلاعاتی باید افشا شود؟

استاندارد مناقشه‌برانگیز!

این استاندارد با آنکه ترجمه استاندارد بین‌المللی حسابداری 24 (ویرایش 2004) است، ولی دو مورد بااهمیت عدم انطباق آن با این استاندارد بین‌المللی، طی دو دهه گذشته محل مناقشات فراوانی بوده، و از سوی منتقدان استانداردگذاری سازمان حسابرسی به عنوان مصادیق برجسته اعمال نفوذ دولت در فرایند استانداردگذاری حسابداری در ایران تلقی شده‌اند. در ویدئوی زیر که منتخبی از مجموعه ویدئوهای آموزشی  «استانداردهای حسابداری پرکاربرد» (با تدریس محسن قاسمی) به تبیین این دو مغایرت بااهمیت پرداخته شده است:

[برای دیدن ویدئو اینجا - یا بر روی تصویر فوق - کلیک کنید]

در دومین اپیزود از مجموعه ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری پرکاربرد» (با تدریس محسن قاسمی) – که ویدئوی فوق پنج دقیقه آغازین آن است - ضمن تبیین الزامات استاندارد حسابداری 12، در قالب مثالهای متعدد و متنوع نحوه بکارگیری این الزامات در شرایط واقعی آموزش داده شده است. علاقه‌مندان برای تهیه مجموعه کامل این ویدئوهای آموزشی (91 ویدئو به مدت 50 ساعت) میتوانند به این نشانی مراجعه کنند: https://mohsen-ghasemi.com/ss

در این مجموعه ویدئوهای آموزشی نحوه بکارگیری استانداردهای حسابداری 1، 2، 4، 5، 8، 11، 12، 13، 15، 17، 21، 22، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 42 و 43 (که در طیف گسترده‌ای از واحدهای تجاری کاربرد دارند) همراه با مثالهای متعدد و متنوع آموزش داده شده است.