چرا سرقفلی ایجادشده در واحد تجاری دارایی نیست؟ چرا برند و علامت تجاری ایجادشده در واحد تجاری را نمی‌توانیم به عنوان دارایی شناسایی کنیم؟ چرا کارکنان واحد تجاری در صورتهای مالی به عنوان دارایی شناسایی نمی‌شوند؟ چرا مخارج آموزش کارکنان را به عنوان دارایی شناسایی نمی‌کنیم؟ چرا دارایی اجاره‌ای در اجاره سرمایه‌ای را در صورتهای مالی اجاره‌کننده به عنوان دارایی شناسایی می‌کنیم؟ چرا...؟

در اپیزودهای دوم و سوم از مجموعه ویدئوهای آموزشی حسابداری داراییها طبق استانداردهای حسابداری ایران به مرور تعریف داراییها و دو شرط اصلی شناخت داراییها به پاسخ این پرسشها پرداخته‌ایم.

در این مجموعه ویدئوهای آموزشی، در قالب 10 اپیزود جداگانه (33 ویدئو مجموعا 12 ساعت)، پس از مرور مفاهیم نظری مرتبط با شناخت و اندازه‌گیری دارایی‌ها (طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی)، الزامات و رهنمودهای حسابداری و گزارشگری مالی دارایی‌های ثابت مشهود (استاندارد 11)، دارایی‌های نامشهود (استاندارد 17)، حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد 8)، داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش (استاندارد 31)، کاهش ارزش دارایی‌ها (استاندارد 32)، حسابداری مخارج تامین مالی (استاندارد 13)، حسابداری اجاره‌ها (استاندارد 21)، و املاک سرمایه‌گذاری (IAS40) همراه با مثالهای عددی متعدد (راهنمای به‌کارگیری استانداردها) تبیین شده است. اطلاعات بیشتر و تهیه مجموعه کامل این ویدئوهای آموزشی: https://mohsen-ghasemi.com/assets