سررسید گذشته: دارایی مالی در صورتی سررسید گذشته محسوب می‌شود که طرف مقابل در تاریخ سررسید قرارداد، از پرداخت آن خودداری کرده باشد. (استاندارد حسابداری 37 ابزارهای مالی - افشا (مصوب 1397))