استاندارد حسابداری 5 «رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه» (مطابق استاندارد بین‌المللی حسابداری 10 - IAS10 - «رویدادهای پس از دوره گزارشگری») با آن که از جمله کم‌حجم‌ترین و ساده‌ترین استانداردهای حسابداری به شما می‌رود، ولی در عمل، بعضا در زمره مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین آنهاست. 

موضوع این استاندارد، نحوه حسابداری و گزارشگری مالی رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که در بازه زمانی بین «پایان دوره گزارشگری» و «تاریخ تأیید صورتهای مالی» رخ می‌دهد. از این منظر، این رویدادها را می‌توان به دو گروه کلی طبقه‌بندی کرد. گروه نخست، رویدادهایی که شواهدی را درباره شرایط موجود در پایان دوره گزارشگری فراهم می‌کنند (رویدادهای تعدیلی)؛ و گروه دوم، رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجادشده پس از پایان دوره گزارشگری هستند (رویدادهای غیرتعدیلی).

طبق این استاندارد، واحدهای تجاری به‌منظور انعکاس «رویدادهای تعدیلی» باید مبالغ شناسایی‌شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کنند، یا اقلامی را شناسایی کنند که قبلاً شناسایی نشده‌اند. و طبیعتا، از بابت «رویدادهای غیرتعدیلی» نباید مبالغ شناسایی‌شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کنند. فقط در صورتیکه این رویدادهای غیرتعدیلی «بااهمیت» باشند، باید «ماهیت» و «برآورد اثر مالی» آنها (یا بیان اینکه انجام چنین براوردی امکان پذیر نیست) افشا شود.

با توجه به الزامات فوق، که در واقع شاکله اصلی استاندارد حسابداری 5 است،‌ سه پرسش کلیدی که واحدهای تجاری باید درباره رویدادهای پس از دوره گزارشگری به آنها پاسخ بدهند موارد زیر است:

  • یک. «تاریخ تایید صورتهای مالی» دقیقا چه زمانی است؟ (زیرا رویدادهای رخ‌داده در بازه زمانی بین «پایان دوره گزارشگری» و «تاریخ تأیید صورتهای مالی» باید مورد بررسی قرار گیرد)،
  • دو. آیا رویداد مورد بررسی، تعدیلی است؟ یا غیر تعدیلی است؟ (یعنی آیا شواهدی را درباره شرایط موجود در پایان دوره گزارشگری فراهم می‌کنند؟ یا بیانگر شرایط ایجادشده پس از پایان دوره گزارشگری است؟)، و
  • سه. در صورتیکه رویداد غیرتعدیلی است؛ آیا بااهمیت است؟ یا کم‌اهمیت است؟

در سومین اپیزود از مجموعه ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری پرکاربرد» (با تدریس محسن قاسمی) – که ویدئوی زیر هشت دقیقه آغازین آن است - ضمن تبیین الزامات استاندارد حسابداری 5، در قالب مثالهای متعدد و متنوع نحوه بکارگیری این الزامات در شرایط واقعی آموزش داده شده است. 

برای دیدن ویدئوی فوق بر روی تصویر بالا (یا اینجا) کلیک کنید

علاقه‌مندان برای تهیه مجموعه کامل این ویدئوهای آموزشی (91 ویدئو به مدت 50 ساعت) میتوانند به این نشانی مراجعه کنند: https://mohsen-ghasemi.com/ss

در این مجموعه ویدئوهای آموزشی نحوه بکارگیری استانداردهای حسابداری 1، 2، 4، 5، 8، 11، 12، 13، 15، 17، 21، 22، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 42 و 43 (که در طیف گسترده‌ای از واحدهای تجاری کاربرد دارند) همراه با مثالهای متعدد و متنوع آموزش داده شده است.