The CPA Journal, Jan 2022

By  Anton Lewis, PhD

مقاله‌ای درباره معضل نژادپرستی در حرفه حسابداری امریکا، به قلم دکتر آنتون لِویس، استاد حسابداری دانشگاه والپرایزو (شهر والپرایزو، ایالت ایندیانا، امریکا) - پروفایل آنتون لِویس (دانشگاه)

متن کامل مقاله

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دود و آینه استعاره‌ای از توصیف یا توضیح فریبنده، متقلبانه، یا موهومی است. نام این استعاره از تردستی شعبده‌بازان نشئت گرفته است؛ که حین یک انفجار دودزا (که حواس تماشاگر را پرت می‌کند) با باز یا جمع کردن آینه‌ای، شیئی را ظاهر یا غیب می‌کنند. گاهی مفهوم مهارت و زیرکی در فریفتن دیگران نیز از این استعاره برداشت می‌شود.