در پادکست امروز می‌خواهم درباره دو موضوع صحبت کنم؛ اول، نقش حسابداران برجسته‌ای همچون زنده‌یادان اسمعیل عرفانی، ابوالقاسم خردجو، محمدمهدی سمیعی و حسن سجادی نژاد در پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران و تاسیس شرکت ملی نفت ایران، و دوم، درباره تاثیرگذاری این رویداد بزرگ تاریخ معاصر بر توسعه حسابداری حرفه‌ای و دانشگاهی در ایران.  [متن کامل پادکست]
در این پادکست نیز مشابه قسمتهای هشتم و نهم، از صدای زنده‌یادان ابوالقاسم خردجو و محمدمهدی سمیعی در توضیح پاره‌ای از فرازها استفاده کرده‌ام که مطمئنا برای دوستان ارادتمند به آن زنده‌یادان شنیدنی و جذاب خواهد بود.

این قسمت از مجموعه پادکستهای هزار داستان حسابداری را می‌توانید از راههای زیر بشنوید: