بینظیر است! من بارها این دو مهر را دیده بودم ولی به این اعداد و مفاهیم آنها توجه نکرده بودم. آقای دکتر کسانی که با شما کار کرده‌اند، و حتی کسانی که کارهای شما را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند، نظرشان اینست که شما خیلی به جزئیات توجه می‌کنید و روی جزئیات خیلی زمان می‌گذارید. مثلا، طراحی همین دو مهر یکی از مثالهای بارز این موضوع است. به نظر شما چرا جزئیات اینقدر مهم هستند؟

از این سوال بسیار هوشمندانه ممنونم. باعث خوشحالی من است که این موضوع برای شما قابل توجه بوده است و درباره آن می‌پرسید. من بارها به نزدیکانم دلیل این توجه وسواس‌گونه به جزئیات را گفته‌ام. به نظر من چیزی که یک کار را شاهکار و ممتاز می‌کند و یک کار دیگر را معمولی، همین توجه به جزئیات است. در انجام دادن هر کاری هم مصداق دارد. آدمها در انجام دادن کارهای مختلف عموما در کلیات با یکدیگر مشابه عمل می‌کنند. ولی دلیل اینکه مثلا یک مینیاتوریست استاد محمود فرشچیان می‌شود که فخر زمین و زمان است، و دهها و صدها مینیاتوریست دیگر هم کار می‌کنند ولی همگی معمولی هستند، همین توجه به جزئیات است. توجه به جزئیات فقط شکلی و ظاهری هم نیست. بلکه اتفاقا در محتوا و مفهوم بسیار بااهمیت‌تر است. مثلا، وقتی شما می‌خواهید یک مقاله درباره یک موضوع مشخص بنویسید، چیزی که در درجه نخست اهمیت دارد اینست که از چه منظری می‌خواهید به این موضوع نگاه کنید. در کلاسها و دوره‌های مقاله‌نویسی، به سرفصل انتخاب موضوع مقاله که می‌رسیم، در درجه نخست می‌گوییم بهتر است مقاله درباره یک موضوع بکر و نو باشد که قبلا کسی به آن نپرداخته است. ولی اگر درباره موضوعی می‌خواهیم بنویسیم که قبلا افراد دیگر درباره آن نوشته‌اند، حتما باید از یک زاویه جدید به آن موضوع تکراری نگاه کنیم. این توجه به جزئیات در مفهوم و محتواست. از نظر شکلی هم مثلا در همین زمینه مقاله‌نویسی توجه به جزئیات بسیار اهمیت دارد. به عنوان نمونه، اگر مقاله ما درباره یک موضوع بکر و جذاب باشد، یا از یک زاویه جدید و جذاب به یک موضوع تکراری نگاه کنیم، ولی از نظر شکلی نه ساختار درست مقاله‌نویسی را رعایت کنیم، نه املای درست کلمات را رعایت کنیم، و نه دستور خط (آیین نگارش) و دستور زبان فارسی را رعایت کنیم، کل زحماتمان به باد می‌رود. خواننده همین که با اولین غلط املایی در مقاله مواجه شود، کل اعتمادش را به ما و مقاله از دست می‌دهد. خب، حالا شما این را می‌توانید به همه کارهای دیگر تعمیم بدهید.