حسابداری در ایران و جهان پیشینه‌ای چندهزار ساله دارد. همپای شکل‌گیری جوامع انسانی و استقرار حکومت‌های محلی، ملی و امپراتوری‌های بزرگ در نقاط مختلف جهان، حسابداری نیز به مرور هم در بخش خصوصی و هم در بخش حکومتی توسعه پیدا کرد، و به یکی از ملزومات انجام مبادلات تجاری بین انسانها و یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای حکمرانی حاکمان تبدیل شد. 

مجموعه پادکست‌های هزار داستان حسابداری روایتگر داستانهایی جذاب از توسعه چندهزار ساله حسابداری در ایران و جهان است. نویسنده و راوی این مجموعه پادکست‌ها، دکتر محسن قاسمی، دبیرکل پیشین انجمن حسابداران خبره ایران، سردبیر پیشین مجله حسابدار، نویسنده و استاد دانشگاه است.

نخستین قسمت از این مجموعه پادکستها را می‌توانید از راههای زیر بشنوید: