تیتر (عنوان) مثلِ بسته‌بندی نوشته است. یعنی اولین مواجهه خواننده با هر نوع نوشته‌ای (مقاله، یادداشت، خبر، گزارش، جستار،...)، دیدن تیتر (عنوان) آن نوشته است. به همین دلیل، بخش بااهمیتی از توفیق یک نوشته برای جذب مخاطب، به جذابیت تیتر (عنوان) آن نوشته بستگی دارد.

خب! حالا که به اهمیت تیتر (عنوان) نوشته پی بردیم؛ ویژگی‌های یک تیتر جذاب چیست؟

در نمودار زیر مهم‌ترین ویژگی‌های یک تیتر جذاب را آورده‌ام:  [برگشت به فهرست]