در مجموعه ویدئوهای آموزشی «حسابداری و افشای مالیات بر درآمد» (با تدریس دکتر محسن قاسمی) که از روز شنبه، 15 آبان 1400، از طریق آکادمی آموزشی منتشر شده است، در پنج ویدئوی قابل دانلود به مدت زمان مجموعا 300 دقیقه، در قالب مثالهای عددی متعدد و متنوع، شناسایی، اندازه‌گیری و افشای داراییها و بدهیهای مالیات جاری و مالیات انتقالی در موارد وجود تفاوت استهلاک، مرخصی پرداخت‌نشده، زیان کاهش ارزش داراییها، تجدید ارزیابی داراییها، تعدیلات سنواتی، زیانهای تاییدشده و اعتبارهای مالیاتی استفاده‌نشده، در تطابق کامل با رهنمودهای سازمان حسابرسی و صورتهای مالی نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، آموزش داده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آکادمی آموزشی، مجموعه ویدئوهای آموزشی «حسابداری و افشای مالیات بر درآمد» (با تدریس دکتر محسن قاسمی) از صبح امروز، شنبه، 15 آبان 1400، منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد (پیوند تهیه این ویدئوها). در این مجموعه ویدئوهای آموزشی در قالب مثالهای عددی متعدد و متنوع، شناسایی، اندازه‌گیری و افشای داراییها و بدهیهای مالیات جاری و مالیات انتقالی در موارد وجود تفاوت استهلاک، مرخصی پرداخت‌نشده، زیان کاهش ارزش داراییها، تجدید ارزیابی داراییها، تعدیلات سنواتی، زیانهای تاییدشده و اعتبارهای مالیاتی استفاده‌نشده، در تطابق کامل با رهنمودهای سازمان حسابرسی و صورتهای مالی نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، آموزش داده شده است.

  فهرست مطالب ارائه‌شده در این مجموعه آموزشی به تفکیک هر یک از ویدئوهای آن عبارتند از:  

ویدئوی اول (60 دقیقه):

 • تبیین هدف استاندارد: ثبت و افشای تطبیقی هزینه مالیات حسابداری و مالیات پرداختنی
 • تفاوتهای مالیاتی دائمی و موقتی
 • تفاوتهای مالیاتی موقتی پنج‌گانه (عمده ایجادکننده‌های مالیات انتقالی)
 • رویکردهای سود و زیانی و وضعیت مالی (ترازنامه‌ای) در شناخت و اندازه‌گیری مالیات انتقالی
 • مثالهای 1 و 2: هزینه استهلاک متفاوت

ویدئوی دوم (60 دقیقه):

 • مثال 3: مرخصی پرداخت نشده
 • مثال 4: زیان کاهش ارزش داراییها
 • تبیین قاعده کلی تشخیص ماهیت مالیات انتقالی (دارایی یا بدهی؟)
 • نحوه برخورد با مالیات انتقالی اقلام خارج از صورت سود و زیان (مازاد تجدید ارزیابی | تعدیلات سنواتی)
 • مثال 5: تجدید ارزیابی دارایی ثابت

ویدئوی سوم  (45 دقیقه):

 • مالیات موقتی تجدید ارزیابی زمین
 • مثال 6: تعدیلات سنواتی
 • مثال 7 و 8: زیان تاییدشده مالیاتی
 • مثال 9: مالیات انتقالی معاملات درون‌گروهی در صورتهای مالی تلفیقی
 • نکات تکمیلی: طبقه بندی | تنزیل | تهاتر | نرخهای مالیاتی | آزمون محتمل بودن سودآوری
 • مرور تعاریف استاندارد

ویدئوی چهارم (80 دقیقه):

 • حل مثالهای ارائه‌شده در راهنمای بکارگیری استاندارد 35 «مالیات بر درآمد» تهیه‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار؛ شامل: مثالهای هزینه استهلاک – کاهش ارزش داراییها – هزینه مرخصی استفاده نشده
 • (از صفحه 1 تا صفحه 32 راهنما)
 • با هدف شناسایی و اندازه‌گیری مالیات انتقالی به‌همراه نحوه ارائه چهار یادداشت توضیحی پیوست صورتهای مالی

ویدئوی پنجم (60 دقیقه):

 • ادامه حل مثالهای ارائه‌شده در راهنمای بکارگیری استاندارد 35 تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار؛ شامل:
 • مثالهای هزینه مرخصی استفاده‌نشده با تسری استاندارد به گذشته – تجدید ارزیابی داراییها – زیان مالیاتی استفاده نشده – و دو مثال جامع بکارگیری استاندارد 35 و نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات
 • (از صفحه 33 تا پایان راهنما)

لازم به ذکر است، رعایت این استاندارد حسابداری 35: مالیات بر درآمد، برای همه واحدهای تجاری كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از ابتدای فروردین 1399 و پس از آن‌ آغاز مي‌شود، لازم‌الاجراست‌. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع بیشتر از جزئیات این ویدئوهای آموزشی، دقایق نخست ویدئوی اول آن را از یکی از راههای زیر مشاهده فرمایند: