در این پادکست به اختصار به پیشینه نهادهای ملّی حسابداری ایران، از جمله، دیوان محاسبات کشور، شرکت سهامی حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، کانون حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداری ایران، ... پرداخته‌ام. 

هر کدام از این نهادها داستانهای بسیار جذابی دارند که در آینده برای هر کدام پادکستهای جداگانه‌ای تهیه خواهم کرد.

این قسمت از مجموعه پادکستهای هزار داستان حسابداری را می‌توانید از راههای زیر بشنوید: