دکتر محسن قاسمی در قالب یک ویدئو سه دقیقه‌ای مباحث پوشش داده‌شده در ویدئوهای آموزشی «بودجه‌بندی جامع در شرکتها» را تشریح کرد. به گفته وی، در این دو ویدئوی آموزشی، طی مجموعا دو ساعت، ابتدا مفاهیم اولیه بودجه‌بندی تبیین شده است. و سپس، فرایند تهیه بودجه عملیاتی و بودجه مالی در واحدهای بازرگانی و تولیدی (چندمحصولی) در قالب سه مثال جامع و کاربردی از نقطه آغاز تا نقطه پایان آموزش داده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آکادمی آموزشی، عصرگاه چهار‌شنبه، 24 شهریور 1400، دکتر محسن قاسمی در قالب یک ویدئوی سه دقیقه‌ای به تشریح مباحث پوشش داده‌شده در ویدئوهای آموزشی «بودجه‌بندی جامع در شرکتها» پرداخت. به گفته وی، در این دو ویدئوی آموزشی، طی مجموعا دو ساعت، ابتدا مفاهیم اولیه بودجه‌بندی، شامل، اهداف تهیه بودجه (برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکرد، و کنترل)؛ منابع اطلاعاتی بودجه‌بندی؛ اجزای بودجه‌بندی جامع (بودجه‌بندی عملیاتی و بودجه‌بندی مالی)؛ روشهای مختلف بودجه‌بندی؛ روش‌های پیش‌بینی درآمد؛ و مزایا و محدودیت‌های بودجه تبیین شده است. و سپس، فرایند تهیه بودجه عملیاتی (تهیه صورت سود و زیان بودجه‌شده) و فرایند تهیه بودجه مالی (شامل، تهیه بودجه نقدی، صورت وضعیت مالی بودجه‌شده و صورت جریانهای نقدی بودجه‌شده) در واحدهای بازرگانی و تولیدی (چندمحصولی) در قالب سه مثال جامع و کاربردی از نقطه آغاز تا نقطه پایان آموزش داده شده است.

فایل کامل این ویدئو در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‌مندان است: