مشتری: شخصی که در قبال پرداخت مابه‌ازا برای دستیابی به کالاها یا خدماتی که خروجی فعالیتهای عادی واحد تجاری است، با واحد تجاری قرارداد منعقد کرده است. (استاندارد حسابداری 43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (مصوب 1401))

Customer: a party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity’s ordinary activities in exchange for consideration-  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers