این فرمول را اگر در نوشتن هر مطلبی (مقاله، یادداشت، جستار، خبر، گزارش، ...، حتی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنید) رعایت کنید؛ در جذب مخاطبان معجزه می‌کند!!

«موضوع نو» یا «نگاه نو به یک موضوع تکراری» + «تیتر جذاب»

تجربه بیش از سی سال نوشتن انواع نوشته (تخصصی و عمومی) به من اثبات کرده است که:

  • اگر موضوع یک نوشته نو باشد،
  • یا در آن با نگاهی نو به یک موضوع تکراری بپردازیم، و
  • تیتر جذابی هم برای آن انتخاب کنیم، 

بی برو برگرد نوشته جذابی حاصل خواهد شد. حتی اگر این نوشته از نظر اصول و فنون خوب‌نویسی ضعف‌هایی هم داشته باشد.

و از طرف دیگر، اگر در یک نوشته همه اصول و فنون خوب‌نویسی را به غایت رعایت کنیم، ولی موضوع آن تکراری باشد، و تیتر چندان جذابی هم نداشته باشد، تقریبا هیچ بختی برای جذب خوانندگان ندارد. [برگشت به فهرست]