عملیات مبادله‌ای: عملیاتی که در آن، یک واحد تجاری دارایی را دریافت یا بدهی را تقبل می‌کند و در ازای آن، ارزش تقریباً برابری را به شخص دیگر انتقال می‌دهد. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))