دکتر محسن قاسمی در گفتگوی زنده (Live) با جواد علائی‌نسب، رئیس هیئت مدیره انجمن حسابداران استان قزوین، از طریق صفحه رسمی انجمن در اینستاگرام (اینجا) به تشریح دلایل عدم تنوع خدمات حسابداری در ایران و راهکارهای رفع این معضل پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آکادمی آموزشی، شامگاه چهارشنبه، 7 مهر 1400، دکتر محسن قاسمی در گفتگوی زنده (Live) با جواد علائی‌نسب، رئیس هیئت مدیره انجمن حسابداران استان قزوین، که از طریق صفحه رسمی انجمن در اینستاگرام انجام شد، به تشریح شماری از دلایل عدم تنوع خدمات حسابداری در ایران در پنج محور کلی زیر پرداخت:

  1. دانشگاه‌زدگی و عدم توسعه انجمنهای حرفه‌ای در حسابداری ایران
  2. اقتصاد دولتی و عدم توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران
  3. عدم معرفی خدمات حسابداری به مدیران بخش دولتی و سایر ذینفعان
  4. ضریب نفوذ بسیار پایین خدمات اطمینان‌بخشی (حسابرسی مستقل) در ایران
  5. عدم توسعه نظام مالیات‌ستانی در اقتصاد ایران

وی در ادامه، با تشریح هر یک از محورهای فوق، راهکارهای در دسترس برای رفع این معضل در سالهای پیش رو را تبیین کرد. 

دکتر قاسمی در بخش پایانی این گفتگو شماری از حوزه‌های بکر شغلی را برشمرد که حسابداران ایرانی با ورود به آنها می‌توانند خدمات نوینی را به ذینفعان مختلف ارائه کنند. ویدئوی کامل این گفتگو در صفحه رسمی انجمن حسابداران استان قزوین در اینستاگرام (این پیوند) در دسترس علاقه‌مندان است.