آنچه یک نوشته را خوب و نوشته‌ای دیگر را متوسط یا ضعیف می‌کند؛ رعایت کردن یا رعایت نکردن مجموعه‌ای متنوع و متعدد از نکات املایی، دستور خطی، دستور زبانی، و اصول و فنون خوب‌نویسی است، که هر یک از آنها به‌تنهایی ممکن است کم‌اهمیت به‌نظر آیند. ولی رعایت کردن مجموعه همین نکات است که در مجموع موجب می‌شود یک نوشته به دل خوانندگان بنشیند. 

در این بخش از وبگاه آکادمی قصد دارم، به این نکات به‌ظاهر کم‌اهمیت بپردازم. و به شما اطمینان می‌دهم که اگر در طول زمان تلاش کنید، هر چه بیشتر در رعایت‌کردن این نکات بکوشید، نتیجه کار را خیلی زود در نوشته‌هایتان خواهید دید. [بازگشت به فهرست]