در این پادکست به نقش بسیار برجسته حسابداران در تاسیس و راه‌اندازی اولیه و اداره بورس در ایران طی بیش از نیم‌قرن گذشته (از 1346) پرداخته‌ام. چند ماه پس از تولید و انتشار این پادکست، سرمقاله شماره خرداد و تیر 1398 مجله حسابدار (نشریه انجمن حسابداران خبره ایران) با عنوان مشارکت تاثیرگذار حسابداران در توسعه‏ بورس اوراق بهـادار در ایران در بیـش از نیم‌قرن گذشته (اینجا) را بر مبنای محتوای این پادکست نوشتم.

این قسمت از مجموعه پادکستهای هزار داستان حسابداری را می‌توانید از راههای زیر بشنوید: